System ICIRP z dniem 8-01-2018 roku zosta≥ zamkniÍty.
Bardzo dziÍkujemy wszystkim uczestnikom i tym,
którzy przyczynili siÍ do jego rozwoju, za lata spÍdzone z nami
zespó≥
Signum IT Sp. z o.o.